Pomoc | Szukanie zaawansowane
Szukaj :
Strona główna
Forum
Pytania i odpowiedzi
Profile

Google
ZACZYNAMY
- od Autora
- jesteś tu po raz pierwszy?
- wprowadzenie
- przewodnik po ChLO
- metody operacji
- podejmujemy decyzję
- regulamin strony
ZASOBY STRONY
- F O R U M
- profile użytkowników
- ciekawe profile
- zmiany w profilach
- pytania i odpowiedzi
- nasze ogłoszenia
- C H A T
INFORMACJE
- A R T Y K U Ł Y
- lekarze i kliniki
- refundacja - NFZ
- dla lekarzy
- sprawy emocjonalne
- operacje plastyczne
- polecane strony
INNE
- GRUPA WSPARCIA
- www.AnonimowiZarlocy.org
- stowarzyszenie MAXIMUS
- sesje zdjęciowe
- współpraca
- wesprzyj nasz serwis
- koszulki z naszym LOGO
- balon żołądkowy
OBLICZ SWOJE BMI
Wzrost: cm
Waga: kg
UWAGA! Kalkulator działa tylko pod przeglądarką Internet Explorer - Przepraszamy.


R E K L A M ARegulamin serwisu
 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.otylosc.org, forum, profili, i wszystkich innych elementów strony.

 2. Korzystanie ze strony oznacza bezwzględną akceptację wszystkich postanowień regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania.

 3. [Zmiany regulaminu] Regulamin został ustalony przez Administratora i może zostać przez niego zmieniony. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu w witrynie. O zmianie regulaminu Administrator informuje Użytkowników za pośrednictwem e-maila. Użytkownik, który nie zgadza się z nowym brzmieniem regulaminu może poprosić o jego usunięcie, brak takiej prośby w terminie 7 dni od wysłania e-maila z powiadomieniem uważa się za akceptację regulaminu.

 4. [Serwis] Strona www.otylosc.org, wszystkie jej podstrony, forum, profile i inne elementy, zwane są w dalszej części regulaminu serwisem, stroną lub witryną.

 5. [Odpowiedzialność serwisu] Serwis www.otylosc.org ma charakter wyłącznie informacyjny. Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie były poprawne oraz zostały podane właściwie i obiektywnie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają zawsze na lekarzu. Administrator, obsługa, ani współpracownicy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w serwisie.

 6. Administrator nie odpowiada za informacje zamieszczane przez obsługę serwisu oraz użytkowników. W razie umieszczenia informacji nieprawdziwych szkodliwych, lub niezgodnych z regulaminem, należy powiadomić o tym fakcie Administratora, który podejmie działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

 7. [Dane osobowe] Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i rejestrując się w systemie zgadzają się na ich gromadzenie i przetwarzanie. Do zarejestrowania konieczne jest wyłącznie podanie działającego adresu e-mail i dowolnego pseudonimu. Dane te nie stanowią w myśl interpretacji GIODO danych osobowych. Użytkownicy mają możliwość przeglądania swoich danych i ich zmiany. Usunięcie danych zostanie dokonane przez Administratora na każdą prośbę Użytkownika. Administratorem danych o użytkownikach jest Administrator serwisu. Dane użytkowników nie będą sprzedawane, ani w jakikolwiek inny sposób udostępniane osobom trzecim. E-maile użytkowników mogą być wykorzystane przez Administratora do celów promocyjnych witryny.

 8. [Obce prawa autorskie] Administrator oraz obsługa serwisu deklaruje poszanowanie praw autorskich, i innych, osób trzecich. Wszelkie naruszenia praw autorskich dokonanych przez Administratora, obsługę serwisu lub użytkowników proszę niezwłocznie zgłaszać Administratorowi w celu ich usunięcia.

 9. [Własne prawa autorskie] Wszelkie prawa do informacji i materiałów umieszczonych na stronie przez Administratora lub obsługę serwisu zastrzeżone, jakiekolwiek wykorzystywanie ich bez wiedzy i zgody Administratora zabronione. Administrator udziela zgody na cytowanie niewielkich fragmentów materiałów (max 300 znaków) pod warunkiem umieszczenia informacji o pochodzeniu fragmentu oraz linku do oryginalnego dokumentu na witrynie lub strony głównej serwisu, oraz obowiązkowego poinformowania Administratora o tym fakcie.

 10. [Prawa autorskie użytkowników] Jeżeli użytkownik w umieszczonym tekście nie zastrzeże inaczej, wszelkie prawa do umieszczonego tekstu są zastrzeżone, a jakiekolwiek wykorzystywanie ich bez wiedzy i zgody autora zabronione. Na mocy niniejszego regulaminu Użytkownik udziela domyślnej zgody Administratorowi i obsłudze serwisu na dowolne wykorzystywanie całości lub części umieszczonych w serwisie informacji, w ramach działania niniejszego serwisu, chyba że wyraźnie, w każdym przypadku, powiadomi e-mailem o braku takiej zgody Administratora.

 11. [Edytowanie i usuwanie informacji] Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji bądź usuwania treści umieszczonych przez użytkowników serwisu bez powiadamiania ich o tym i bez obowiązku uzasadnienia.

 12. [Profile użytkowników] Profile służą do przedstawiania własnych doświadczeń związanych z chirurgicznym leczeniem otyłości (ChLO), dzielenia się własną historią i przeżyciami. Przepisy regulaminu forum mają zastosowanie odpowiednio do profili użytkowników.

 13. [Forum, Pytania i odpowiedzi] Forum użytkowników oraz Pytania i odpowiedzi służą do wymiany informacji, dyskusji oraz zadawania i odpowiadania na pytania. Korzystający z forum są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania regulaminu forum, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

 14. [Informacje o lekarzach i metodach operacji] Strona nie stanowi reklamy ChLO, jakiejkolwiek metody ChLO, szpitala czy lekarza. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogą być zinterpretowane jako takie reklamy.

 15. [Administrator] Autor serwisu nie jest lekarzem, wszelkie umieszczone przez niego informacje pochodzą bądź z jego własnego doświadczenia jako pacjenta, z ogólnodostępnych źródeł wiedzy o ChLO lub są wynikiem konsultacji z lekarzami. Wszystkie elementy serwisu oraz domena stanowią prywatną własność Administratora. Administrator:

  Artur Rzepka
  ul. Śliczna 14/6
  50-566 Wrocław

 16. [Obsługa serwisu] Obsługa serwisu to wszystkie osoby, którym Administrator serwisu nadał status Moderatora, Redaktora, Współpracownika lub podobny. Do obsługi mogą zostać zaliczone osoby, które są aktywnymi użytkownikami strony, oraz posiadają umiejętności niezbędne do spełniania obowiązków. Osoby należące do obsługi serwisu posiadają część praw Administratora, niezbędną do pełnienia obowiązków, jaka została im przekazana. Administrator nadaje status obsługi z własnej inicjatywy, na wniosek zainteresowanej osoby, lub innych Użytkowników, za zgodą tej osoby. Administrator może zwolnić z obowiązków członków obsługi w każdej chwili bez podania przyczyny. Obsługa serwisu pełni swoje obowiązki społecznie, jednak możliwy jest zwrot poniesionych kosztów, wyłącznie w przypadku uprzedniego ich uzgodnienia z Administratorem.

 17. [Sponsoring serwisu] Sponsorowanie serwisu odbywa się w formie darowizny gotówkowej dla Administratora. Warunki darowizny określone są w umowie darowizny pomiędzy Sponsorem, a Administratorem. Administrator w wyniku darowizny nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń w stosunku do Sponsora. Sponsorzy mogą posiadać dodatkowe uprawnienia lub być zwolnieni z niektórych ograniczeń obowiązujących pozostałych użytkowników.

  Ostatnia modyfikacja: 13.06.2006

(c) www.otylosc.org - Artur Rzepka 2003 - 2008
statystyki www stat.pl